HÁZIREND 2023-2024

1. Tanév rendje

Iskolánkban a tanév 2023. szeptember 4-től 2024. május 31-ig tart, kivétel ez alól azok a nagyobb csoportjaink, akiknek még a nyár folyamán is vannak versenyeik.

A tanévben a munkaszüneti és ünnepnapokon nincs oktatás, viszont az őszi és tavaszi szünetekben is vannak tanfolyamok. A téli szünetben módosított órarenddel tartjuk az órákat.

2. Beiratkozás, lemondás és fizetési feltételek

A tanfolyamra való beiratkozás egy egész tanévre szól. Az újonnan beiratkozó, előző évben hozzánk még nem járó gyermeknek az első hónapban lehetősége van járni az órákra és hónap végén eldönteni, hogy szeretne-e maradni.

Év közben a gyermeknek egy másik, neki jobban megfelelő csoportba való átjelentkezés természetesen támogatott. Ez a balett tanárral való előzetes konzultáció után lehetséges.

A tanfolyam havi díja előre fizetendő, a díjat adott hónap 10-ig kérjük átutalni. A tanfolyam év közbeni lemondása adott hónap 25-ig lehetséges, az adott hónap befizetésével. A lemondás kizárólag írásban, az angyalbalett@gmail.com email címen lehetséges. Kérjük erre figyeljetek, mert késedelmes lemondás esetén, a határidő lejárta után sajnos a következő hónapot is ki kell fizetni.

3. Betegség, hiányzás, órapótlás

Tanfolyamainkon tematikus képzés folyik, az órák egymásra épülnek. A tanfolyamokon a csoport együtt halad, ezért az órákról kérjük csak nagyon indokolt esetben hiányozzanak. Hiányzás esetén órapótlásra van lehetőség, ami nem kötelező, csak ajánlott. Iskolánk összes órája átjárható, a gyerekek bármelyik helyszínen és órán tudnak pótolni, ha szeretnének. Betegség esetén a tandíj nem fizetésére nincs lehetőség. Nagyon szépen kérjük, hogy beteg gyermeket ne hozzatok a tanfolyamra.

Tartós betegség esetén (minimum 3 hét) orvosi igazolással tandíjmentességi kérvény nyújtható be az iskola vezetőjénél az angyalbalett@gmail.com email címen.

4. Fellépéseken való részvétel, szülői bemutatók, versenyek, nevezési díjak

Iskolánk növendékeinek több alkalmuk is van megmutatni tudásukat. A kisebbeknek decemberben szülői bemutatókat tartunk és a tanév végi Gála műsoron az összes Angyalbalettos csoportunk fellép. A nagyobbak már évi 2-3 versenyen is részt vesznek, ezek a tandíjon felül plusz anyagi költséggel (nevezési díjak és jelmez készítés) járnak.

5. Balesetvédelmi szabályok

A teremben a gyerekek csak a tánctanár felügyelete mellett tartózkodhatnak. Amennyiben a tanár az óra megkezdése előtt még nem végez az előkészületekkel, hogy a gyerekek felügyeletét át tudja venni a szülőktől, abban az esetben a gyerekek addig a szülőkkel kint várakoznak.

A balett termekben a szaladgálás, a tükörnek való neki szaladás, a balettrúdon való lógás, mászás baleset veszélyes, ezért tilos.

6. Az órákon való részvétel

Kérjük, az órákra 15 perccel órakezdés előtt érkezzetek meg, hogy a gyerekek ne kapkodásban, hanem nyugodtan tudják elkezdeni a balettórát.

A balettórákon alapvető az összefogott haj. Az óra előtt kérjük pisiljenek a gyerekek.

Mivel a balettóra művészeti oktatás, emiatt speciális képzést takar, nem hasonlítható más sporthoz vagy oktatási formához, ezért nem feltétlenül való minden gyermeknek. Speciális a szabályrendszere és egyáltalán nem gond, ha esetleg a gyermek ebbe nem tud beleilleszkedni. Ilyenkor ki kell próbálni egy másik mozgásformát, ami lehet sokkal közelebb áll majd hozzá. Ha ilyen valakinél felmerül, tanáraink szeretettel jelezni fogják.

6. Kapcsolattartás, tájékozódás, panasztétel

Amennyiben kérdés, kérés, panasz merül fel, kérjük mihamarabb vegyétek fel a kapcsolatot a balett tanárotokkal. Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, kérjük vegyétek fel a kapcsolatot az iskola vezetőjével az angyalbalett@gmail.com email címen vagy a +36 30 280 27 57-es telefonszámon.

Angyal Balettiskola

2023.08. 21.

Művészeti vezető:

Tóth Rita